AERT ANTHONISZ. GENAAMD VAN ANTUM
De mislukte poging van Frederico Spinola om de blokkade van de Nederlandse schepen bij Sluis te doorbreken op 26 mei 1603. Een schilderij toegeschreven aan Aert Anthonisz. genaamd van Antum.

Het schilderij toont midden op de voorgrond de 'Zwarte Galei' van Dordrecht met aan de mast de vlag van Prins Maurits en op de achtersteven de vlag van Jacob Michielsz. Wip. De galei wordt aangevallen door drie Spaanse galeien, waaronder die van de vice-admiraal, te herkennen aan het Spaanse koninklijke wapen op het tentdoek. Op de achtersteven van de Dordtse galei wordt het rode vaandel neergehaald door een Spanjaard, terwijl de Spanjaarden vanuit het kraaienest van de Hollandse galei hevig bestookt worden met bommen.
Links op de achtergrond is het schip te zien van Vice-Admiraal Joos de Moor met de Zeeuwse vlag in top. Dit schip wordt aangevallen door twee galeien, waaronder die van Frederico Spinola, te herkennen aan de Spaanse koninklijke vlag aan de mast. Historisch is dit dus niet helemaal juist, omdat Spinola volgens de overlevering zijn vlag liet wapperen van de achtersteven, tenzij hier het schip van de Spaanse vice-admiraal bedoeld is, die na de dood van Spinola deze vlag aan zijn mast hees. De Spaanse vice-admiraal was echter niet betrokken bij een aanval op het schip van Joos de Moor, maar wel bij de pogingen om de 'Zwarte Galei' te overmeesteren. De bevelhebber is afgebeeld terwijl hij het commando voert vanaf de achtersteven.

Geheel rechts is de 'Seyl-Hondt' van kapitien Logier Pietersz. afgebeeld, eveneens met de Zeeuwse vlag. Het schip wordt aangevallen door twee Spaanse galeien. Rechts daarvan de Zeeuwse galei 'De Flesse', te herkennen aan de rode vlag met het wapen van Vlissingen, die het vuur richt op de Spaanse galeien die Jacob Michielsz. aanvallen.
Geheel op de achtergrond het schip van Crijn Hendrickz., dat door windstilte niet aan het gevecht kon deelnemen.
Op de achtergrond de Zeeuws/Vlaamse kust met de steden Breskens, Schoondijk, Oostburg, Cadzand, Sluis, Knokke, Heist en Damme. De halve maan van galeien voor de kust stellen de Spaanse schepen voor op het moment dat zij zich in twee groepen van vier verdeelden.
Het schilderij vertoont enige overeenkomsten met een prent die door de Amsterdamse schilder, graveur en kunsthandelaar van Antwerpse afkomst Johannes of Hans Rem is gemaakt.