ROB KATTENBURG
Collection of Dutch Marine Paintings, Drawings & Prints

Terugblikkend en tegelijk vooruitkijkend is er vooral de laatste jaren heel wat ver- anderd. De internationale veilinghuizen hebben zich in toenemende mate en met succes ces beijverd om de particuliere verzamelaar in hun veilingzalen te krijgen. Het vermelden in de media van torenhoge opbrengsten ten opzichte van de "estimated prices" werkt als een magneet op verzamelaars die hun kunstwerk willen verkopen. Over het feit dat er daarentegen soms veel schilderijen onverkocht blijven wordt wijselijk gezwegen. Dat zou inbrengers alleen maar afschrikken. De prachtige catalogi met schitterende kleurafbeeldingen en dikwijls verleidelijk lage "estimated prices" brengen potentiële kopers vaak in de juiste stemming om te bieden. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een ongekende prijsopdrijving, vooral van de "magic names", die naar onze mening lang niet altijd in relatie staat tot de kwaliteit van het kunstwerk!

Omdat wij vanaf ons eerste begin gelet hebben op een goede prijs-kwaliteits- verhouding is onze inkoop veel moeilijker geworden. Zo betrokken wij dit jaar (2006!) slechts één schilderij van de veiling, de andere nieuwe aanwinsten kochten wij rechtstreeks van particulieren, meestal afkomstig uit ons eigen klantenbestand. Naast enkele grote meesters hebben wij ook werk van kleinere, soms minder bekende kunstenaars kunnen verwerven .Dat hun schilderijen ook van museale kwaliteit kunnen zijn willen we u graag tonen. Het verrassende daarbij is de prijsstelling! Kleinere meesters zijn nog steeds ondergewaardeerd en in prijs vergelijkbaar met die van een doorsnee schilderij uit de Romantische periode.