HENDRIK DE MEYER
Ice entertainment for the Maas on Rotterdam

Hendrik de Meyer is gemakkelijk herkenbaar aan zijn gedrongen figuurtjes en heeft minimaal twee winters geschilderd met het gezicht op de stad Rotterdam vanaf de Maas. Vanaf verschillende locaties. Het eerste schilderij bevindt zich in de collectie van het Rotterdams Historisch Museum (ex-collectie Rob Kattenburg). Afgebeeld op het schilderij o.a. de Witte en/of Wester Nieuwe Hoofdpoort links van de Boompjes.

Ons schilderij is het tweede wintergezicht. Met de ingang van de Oude Haven, de Ooster Oude Hoofdpoort en de ruïne van het Slot Honingen.

In 1573 was Slot Honingen “seer rijck ende heerleyk gebouw, gelegen een vierendeel mijl oostwaerts buiten de stadt Rotterdam tussen het dorp Cralingen en de Mase”.

Het slot diende als gevangenis voor Lumey van der Marck in 1573 en werd verwoest in 1574.

Het zelfde lot trof o.a. de roemruchtige Abdij van Egmond Binnen. In 1572 bezet en geplunderd door de geuzen onder bevel van Dirk van Sonoy en in 1573 in brand gestoken. Ook het immens grote Slot aan de Hoef (Egmond aan den Hoef) van de heren van Egmond viel hetzelfde lot ten deel.