EXCEPTIONALLY FINE SHIP MODEL OF 'THE SEVEN PROVINCES'
Model of the famous flagship of Michiel de Ruyter. The flagship was built by the Admiralty College on the Maze based in Rotterdam.

Ir. Baaij mogen we misschien wel een van onze meest befaamde scheepsmodelbouwers noemen. Hij had het oog, gevoel, inzicht en vakmanschap om een model te kunnen bouwen. In het museum had hij authentieke voorwerpen en scheepsmodellen binnen handbereik en bovendien kon hij als assistent het beroemde penschilderij van Willem van de Velde de Oude, 'Krijgsraad aan boord van De Zeven Provinciën' en het portret van Willem van de Velde de Jonge van 'De Zeven Provinciën', een schitterend uitgewerkte pen- en penseeltekening zeer nauwkeurig bestuderen.

Ter gelegenheid van de herdenking van Michiel de Ruyter's driehonderdste geboortejaar in 1907 lag het in de bedoeling een levensechte replica van 'De Zeven Provinciën' te bouwen. Baaij moet toen met de bouw van het model zijn begonnen en heeft het uiteindelijk grotendeels af kunnen bouwen. Het moet een uiterst tijdrovend en gecompliceerd werk zijn geweest.
De vijf admiraliteitencolleges bouwden hun schepen niet volgens tekening. Ook de V.O.C. bouwde niet volgens tekening wel standaardiseerde zij de afmetingen van masten, ra's en spanten. Beeldhouwwerk, bijvoorbeeld voor de spiegel, werd volgens opdracht en wensen vervaardigd en ook de bewapening, het aantal stukken (kanons) werd bepaald door de V.O.C. of de
Admiraliteiten. Uiteindelijk bepaalde de scheepsbouwmeesters op de werf hoe het schip gebouwd werd.